موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
3 بهمن 1399

تجدید نظر رای دیوان عدالت اداری

دعاویدعاوی اداری

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در خصوص موضوع تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، سوال مهمی وجود دارد و آن هم این است که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری هستند ؟ به موجب ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ، ” کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آنها ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است ” . بنابراین کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر کرده است قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت و این تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر صورت می پذیرد . به این منظور ، هر یک از طرفین دعوا ، قائم مقام و یا وکلای آنها قادر هستند از آراء صادر شده دیوان در شعب تجدید نظر خواهی اعتراض کنند . البته به موجب ماده 74 این قانون ، چنانچه قاضی شعبه صادرکننده رأی در مرحله بدوی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علت به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند.

نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه است ، در قانون دیوان عدالت اداری مواردی پیش بینی شده است که بر اساس ماده 70 این قانون ، ” چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده ، اشکال دیگری ملاحظه نکند ، ضمن اصلاح رای ، آن را تأیید می ‌کند ” . علاوه بر این ، به موجب ماده 71 این قانون ، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص نداد ، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند . اما اگر رای صادر شده را صحیح تشخیص ندهد ، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی را صادر می کند

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت های مربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند.

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

همانگونه که در قسمت قبل بررسی کردیم ، در قانون دیوان عدالت اداری امکان تجدید نظر خواهی از رایی که در مرحله بدوی صادر شده است وجود دارد و به این منظور ، شخصی که تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را دارد باید ظرف مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر خواهی کند . در ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی از رای در دیوان عدالت اداری مشخص شده است که بر اساس این ماده مهلت و زمان تجدید نظر خواهی از رای شعب بدوی در دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رای است و موعد تجدید نظر برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود . به این معنا که زمانی که رای مرحله بدوی دیوان عدالت اداری ابلاغ گردید ، ظرف مهلت بیست روز کاری شخص مقیم ایران می تواند تقاضای تجدید نظر خواهی نماید و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشد می تواند در مهلت دو ماهه از رای دیوان عدالت اداری تقاضای تجدید نظر کند . لازم به ذکر است که به موجب قسمت انتهایی ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری ، اگر دادخواست تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقرر بیست روزه و دو ماهه به دیوان عدالت اداری تسلیم شده باشد ، شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می کند . علاوه بر این ، اگر دادخواست تجدید نظر ارائه شده به دیوان عدالت اداری ناقص باشد ، به شخص تجدید نظر خواه مهلت داده می شود تا دادخواست ناقص تجدید نظر را تکمیل کند که مهلت رفع نقص دادخواست نیز ده روز می باشد

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *