موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های دعاوی بانکی

پرونده‌های دعاوی بانکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «دعاوی بانکی» ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • ضمانت نامه بانکی
  • محاسبات سود تسهیلات، نرخ دیرکرد و …
  • توقف اجرائیات توقیف اموال
  • و غیره

سوالات متداول