موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
6 بهمن 1399

دعاوی مربوط به ستاد اجرای فرمان امام (ره)

دعاویدعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

دراسفندماه 1357 امام خمینی فرمانی را منتشر کرده از آن به حکم حکومتی یاد می شود و درضمن آن شورای انقلاب اسلامی موظف شد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه های مربوط به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی ،ازبیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستضعفین و کارگران وکارمندان ضعیف مصادره کند .

ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهاد مستقلی است که تحت فرمان امام خمینی تاسیس شد و هم اکنون زیر نظر مستقیم مقام محترم رهبری اداره می شود

ستاد اجرایی از سال 1368 آغاز به کار کرد ووظیفه آن اداره و دراختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهوا المالک ترکه وارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولی فقیه می باشند است .

حوزه فعالیت این ستاد: در دوبخش اقتصادی و خیریه است که

بخش اقتصادی: که بازوی قدرتمند اقتصادی است و در زمینه های اقتصادی و تجاری کشو فعالیت دارد و بر فعالیت های مالی رهبر نظات دارد.

اعضای ستاد ازطرف امام خمینی این اختیار را دارند که به هرنحوی که مصلحت می دانند در کلیه ی ابعاد فروش ،نگهداری و اداره آن ها اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصادودارایی بگذارند .

ستاداجرایی مکلف است که تمامی درامدهای به دست امده را درموارد تعیین شده ی شرعی بنیاد 15 خرداد بنیاد شهید سازمان بهزیستی کمیته یامداد بنیاد مسکن طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی وموارد دیگر مصرف کند .

مصادره املاک و اراضی توسط ستاد اجرایی،ممکن است مورد اعتراض مالکین ملک مورد مصادره و تملک،قرار گیرد.و مالک مدعی آن باشد که ملکی که توسط نهاد مذکور مصادره شده،در مالکیت شرعی و قانونی وی قرار داشته و دلیلی برای اخراج ملک از سلطه مالکانه وی وجود ندارد.

در این مرحله مالک بایستی در مرجعی قضایی علیه ستاد اجرایی اقامه دعوی نماید.در پرونده منتهی به صدور رأی زیر، شعبه هفت دیوان عدالت اداری شکایت معترض به اقدامات تملکی ستاد اجرایی را خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است.متن دادنامه بدین شرح می باشد:

موضوعات خارج صلاحیت دیوان

اعتراض به مصادره وتملک اراضی توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)

شماره دادنامه: 9209970900700422 مورخ 1392/2/21

راُی  شعبه 7 دیوان عدالت اداری

[درخصوص شکایت شاکی از اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان – ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر ابطال اقدامات تملکی ومصادرات در 17100 متر مربع از اراضی پلاک … اصلی بخش … حومه کرمانشاه] مصادره یا تملک اراضی [به] وسیله ستاد اجرایی کمیسیون اصل 49 ونتیجتاً اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده ، قرار رد شکایت شاکی صادر واعلام می گردد.راُی صادره قطعی است.

اعتراض به مصادره و تملک اراضی توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

درتاریخ : 1392/02/21 به شماره : 9209970900700422

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دیوان، عدم صلاحیت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مصادره، تملک اراضی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

چکیده رای

رسیدگی به اعتراض از مصادره و تملک اراضی توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) خارج از صلاحیت دیوان است.

رای بدوی

[در خصوص شکایت شاکی از اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان ـ ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر ابطال اقدامات تملکی و مصادرات در 17100 متر مربع از اراضی پلاک … اصلی بخش … حومه کرمانشاه] مصادره یا تملک اراضی [به] وسیله ستاد اجرایی کمیسیون اصل 49 و نتیجتاً اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر ه قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ بشارتی‌فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی و خیریه، تحت کنترل رهبر ایران است، که در سال 1368 به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شد.[1] خبرگزاری رویترز در سال 2013 دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر 93 میلیارد دلار اعلام کرد.[نیازمند منبع][2]

این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه می‌باشند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال می‌باشند.[نیازمند منبع]

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *