موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های حقوقی

پرونده‌های حقوقی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های حقوقی» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • مطالبات مالی
  • سفته
  • چک
  • انحصار وراثت
  • تقسیم ترکه
  • و …

سوالات متداول