کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

نقشه

آدرس

استان تهران، تهران، بزرگراه مدرس، خیابان شهید دستگردی شرقی (ظفر سابق)، بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت، نبش خیابان شهید فرید افشار (رئیسی سابق)، پ 185
کد پستی: 1919816311
صندوق پستی: 158754664

شماره‌های تماس

شماره‌های فکس

سامانه پیامکی

وب‌سایت