موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
2 اسفند 1399

الزام به تادیه ثمن معامله

دعاویدعاوی املاک و اراضی

ثمن چیست؟

ثَمَن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله است. در واقع وقتی ما در یک معامله درمقابل خرید یا فروش کالایی بهایی را قرارداد می دهیم به آن بها، ثمن معامله می گویند.

دعوای مطالبه ثمن معامله چه زمانی مطرح می شود ؟

زمانی که ملکی به فروش می رسد توافقی بین خریدار و فروشنده به عنوان طرفین معامله صورت می گیرد.

باید گفت این دعوا زمانی مطرح می شود که خریدار برخلاف وعده و تعهدش در قرارداد ، از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله خوداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود نسبت به فروشنده نمی شود حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند ، فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را مطرح کند ، که فروشنده ملک به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده می باشد.

در اصطلاحات حقوقی به فروشنده ، بایع و به مبلغ معامله ، ثمن و به مورد معامله ، مبیع می گویند

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با  مبیع( مورد معامله )  مبادله می شود

ماده 362 قانون مدنی :در اصطلاحات حقوقی به فروشنده ، بایع و به مبلغ معامله ، ثمن و به مورد معامله ، مبیع می گویند

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با  مبیع( مورد معامله )  مبادله می شود.

مطابق ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود

عقد بیع ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد

عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند

عقد بیع ، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند

مراحل دادخواست مطالبه ثمن معامله

برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله، خواهان یا همان فروشنده می‌تواند به محض عدم پرداخت ثمن مندرج در قرارداد، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و با ارائه مدارک خود نظیر اصل و کپی کارت ملی، کپی قرارداد، کپی چک‌های برگشتی مربوط به قرارداد در صورت وجود و … دادخواست خود را ثبت نماید

دادخواست مطالبه ثمن معامله از جمله دادخواست‌های مالی بوده و نیازمند هزینه دادرسی به میزان سه و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ بالای 20 میلیون تومان و دو تا دو و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ زیر 20 میلیون تومان است

پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و یا دادگاه صالح، دادگاه با بررسی مدارک خواهان و نیز دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای می‌نماید

در صورت محکومیت خوانده، می‌بایست ثمن معامله به همراه خسارت تاخیر، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل در حد تعرفه در صورت وجود و سایر خسارات قانونی را پرداخت نماید

دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله:

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن مطابق مواد قانونی ذیل است:

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد

ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که ‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *