موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
2 بهمن 1399

شرح وظایف کلی اداره کار

دعاویدعاوی اداری
 • رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگر و کارفرما
 • تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات کار
 • راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در
 • زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط
 • برنامه ریزی به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان
 • مشاوره و راهنمائی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل مربوط به روابط کار
 • برنامه ریزی دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبوردرواحدهای مشمول
 • برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت رفع
 • مشکلات ونارسائیهای ناشی از کار
 • بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار
 • بررسی و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار و تائید آنها جهت اجرا
 • بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحیه های طرح طبقه بندی مشاغل
 • نظارت بر فعالیت دفاتر فنی طبقه بندی مشاغل
 • بررسی آئین نامه های انضباط کار واحدهای مشمول قانون کار استان
 • انجام راهنمائی های لازم جهت انعقاد پیمانهای دسته جمعی
 • بررسی پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات دیوان بر حسب ضرورت
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوین گزارشات توصیفی و تحلیلی برای ارائه به واحدهای ستادی ذیربط
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای نمایندگان کارگران وکارفرمایان درهیأت های تشخیص و حل اختلاف
 • ارائه پیشنهاد و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور افزایش توان علمی کارکنان با همکاری واحدهای ستادی ذیربط
 • بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت اجرای دقیق مقررات قانون کار
 • هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوط

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *