دعاوی کیفری

کلاهبرداری

کلاهبرداری

دعاوی کیفری

کلاهبرداری  و عناصر تشکیل دهنده  آن : و یاکلاهبرداری بردن مال دیگری از طریق توسل توام باسونیت به وسایل متقلبانه است در مبنای فقه Fraud  اسلامی کلاهبرداری نوعی اکل مال به باطل است .کلاهبرداری به مفهوم احتیال و کلاهبردار به عنوان محتال قابل تعزیر است . عناصر قانونی کلاهبرداری شامل 1. ماده 1 قانون تشدید مجازات […]

ادامه مطلب
انتقال مال به غیر

انتقال مال به غیر

دعاوی کیفری

انتقال مال غیر شامل موارد زیر است: -کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد. -با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید -کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید . ماده 1 قانون […]

ادامه مطلب
خیانت در امانت

خیانت در امانت

دعاوی کیفری

مفهوم خیانت در امانت استعمال ، تصاحب ،تلف ، مفقود نمودن توام با سو نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است مفهوم خیانت در امانت می باشد .درواقع جرم خیانت در امانت یکی از جرایم مهمی می […]

ادامه مطلب
سرقت

سرقت

دعاوی کیفری

تعریف سرقت از منظر قانون سرقت‌ عبارت‌ است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر. سرقت یا دزدی یک عمل مجرمانه و غیر قانونی است که در ماده 265 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است . در این ماده آمده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است . با توجه […]

ادامه مطلب
تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

دعاوی کیفری

تصرف عدوانی چیست ؟ تصرف عدوانی شامل موردی است که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود […]

ادامه مطلب
جعل اسناد

جعل اسناد

دعاوی کیفری

تعریف جرم جعل: جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورد و یا تغییر دهد، به صورتی که نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل می‌خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد. آنچه که پایه و اساس جرم […]

ادامه مطلب
استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

دعاوی کیفری

استفاده از سند مجعول عبارت است از به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن نوشته و سند مجعول به جای  سند واقعی با علم به مجعول بودن آن. فعل مثبت مادی خارجی که بتوان به آن « استفاده » اطلاق نمود، ممکن است در قالب ارائه، ابراز، تقدیم و غیره باشد و ترک فعل […]

ادامه مطلب
تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

دعاوی کیفری

بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جهت وقوع هر جرمی ازجمله «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی است و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.  ارکان تشکیل دهنده […]

ادامه مطلب
صدور چک بلا محل

صدور چک بلا محل

دعاوی کیفری

«چک بلامحل» یا «چک برگشتی» چکی است که بانک وجه مندرج بر روی آن را پرداخت نمی‌کند و دارنده با عدم پرداخت بانک مواجه می‌شود. ماده 3 قانون چک بیان می کند: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی […]

ادامه مطلب
ترک انفاق

ترک انفاق

دعاوی کیفری

ترک انفاق چیست ؟ وقتی وظیفه‌ای برعهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود. در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که […]

ادامه مطلب
توهین

توهین

دعاوی کیفری

بررسی لغوی و اصطلاحی توهین (اهانت) اهانت کاری اعم از قول، اشاره یا عمل که متضمن إسناد و إخبار نبوده و در حیثیت متضرر از این جرم، نوعی وهن وارد کند. در کتب قواعد فقهى تحت عنوان «قاعده حرمت اهانت محترمات» و به مناسبت، در باب‌هاى مختلف فقهى آمده است. توهین چیست ؟ توهین زمانی […]

ادامه مطلب
فحاشی

فحاشی

دعاوی کیفری

فحاشی چیست ؟  فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد که لازم به ذکر است که فحاشی از مصادیق توهین می باشد. که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر مستوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب فحاشی تا 74 […]

ادامه مطلب
مطالبه دیه

مطالبه دیه

دعاوی کیفری

مطالبه دیه چیست ؟ برای توضیح مطالبه دیه  درایبندا باید  به تعریف دیه پرداخت . قانونگذار در ماده 445 قانون مجازات اسلامی به تعریف دیه پرداخته است که بر اساس آن « دیه مقدار مال معیّنی است و در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی […]

ادامه مطلب
معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

دعاوی کیفری

در صورتی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی شده باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید، می توان به جرم معامله به قصد فرار از دین از وی شکایت کیفری مطرح نمود. به طور مثال فردی بابت پرداخت […]

ادامه مطلب
ممانعت از حق

ممانعت از حق

دعاوی کیفری

ممانعت از حق چیست؟ عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود. ارکان تشکیل دهنده ممانعت از حق      سبق استفاده از حق      ملک غیر      […]

ادامه مطلب
مزاحمت

مزاحمت

دعاوی کیفری

مزاحمت چیست؟ همانطور که از عنوان این جرم مشخص است ، مزاحمت جرمی است که ایجاد مزاحمت ،آزار و اذیت را برای  دیگری فراهم کند به صورتی که شخص در اسودگی خاطر نباشد در جرم مزاحمت ، شاکی از دادگاه تقاضا می‌کند که شخص دیگری برای او مزاحمتی ایجاد نکند و تصرف عدوانی را که […]

ادامه مطلب
قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

دعاوی کیفری

تعریف قانونی قاچاق کالا و ارز ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن […]

ادامه مطلب
مواد مخدر

مواد مخدر

دعاوی کیفری

تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر الف- جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان؛ همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است. ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان؛ عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در […]

ادامه مطلب
فریب در ازدواج / تدلیس

فریب در ازدواج / تدلیس

دعاوی کیفری

تدلیس از نظر فقهی: تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است. نخستین لغویان، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته اند. معنای اصطلاحی تدلیس در فقه و اصطلاح معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک […]

ادامه مطلب
تصادف

تصادف

دعاوی کیفری

قوانین دیه در تصادفات منجر به فوت تصادفات منجر به فوت عموما دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می‌باشند که مجازات حبس یا جزای نقدی به جنبه عمومی آن بر می‌گردد و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه اولیای دم قابل اجرا و پرداخت است. براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی هرگاه […]

ادامه مطلب