موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
7 دی 1399

مزاحمت

دعاویدعاوی کیفری

مزاحمت چیست؟

همانطور که از عنوان این جرم مشخص است ، مزاحمت جرمی است که ایجاد مزاحمت ،آزار و اذیت را برای  دیگری فراهم کند به صورتی که شخص در اسودگی خاطر نباشد

در جرم مزاحمت ، شاکی از دادگاه تقاضا می‌کند که شخص دیگری برای او مزاحمتی ایجاد نکند و تصرف عدوانی را که به جای آورده را به حالت قبلی خود برگرداند. بدین ترتیب شخص مزاحم دیگر به کارها و اعمال  خود ادامه نخواهد داد و مقام قضایی می‌تواند شخص مزاحم را مجبور به توقف مزاحمت کرده تا به شخص شاکی خسارت مادی یا معنوی بیشتری وارد نشود..

براساس قانون مدنی ایران، هیچ کسی نمی‌تواند برای کس دیگری مزاحمت ایجاد کند و قانون مدنی ایران نیز  این چنین حقی به او نداده است. اشخاص هیچ حقی برای ایجاد مزاحمت برای افراد دیگر را ندارند و طبق  قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

درواقع همانطور که هیچ کس نمی تواند برای فردی مزاحمت ایجاد کند و احترام به حقوق شهروندی ازموارد  الزامی می باشد مزاحمت برای مال واموال افراد نیز از جمله مواردی است که باید صورت نگیرد، چرا که با توجه  به قانون مجازات اسلامی و آیین داردسی مدنی مزاحمت جرم است و دارای مجازات می باشد .

اگر چه ایین دادرسی مدنی راه کارهای حقوقی برای این موضوع ارائه نموده است بااین حال قانون مجازات اسلامی نیز ساکت  نبوده و برای این جرم مجازات تعیین کده است .

در ماده 160 ایین دادرسی مدنی مزاحمت به این شکل تعریف شده است که :

ماده 160 ایین دادرسی مدنی :  دعوای مزاحمت  را دعوایی دانسته که به موجب آن  متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مراحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال از تصرف وی خارج شده باشد.

مجازات مزاحمت چیست؟

براساس قانون مجازات  اسلامی، مجازات شخص مزاحم از یک ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود و دادگاه می‌تواند شخص مزاحم را به رفع مزاحم یا ممانعت از حق و اعاده اوضاع به شرایط قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هرکسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سروصدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار مردم شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و براساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم شامل او خواهد بود.

حال اگر شخصی به جرم مزاحمت مجددا اقدام کند و دست از این عمل برندارد به مجازاتی که در ذیل گفته خواهد شد محکوم می گردد .

اگر فردی مجددا به جرم مزاحمت اقدام کند رسیدگی به این جرم خاج از نوبت می باشد و مقام قضایی با تنظیم صو رت مجلس دستور موقت ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی را خواهد داد .کسانی که مجددا پس از اجرای حکم مزاحمت از حق مورد حکم قرار می گیرند مطابق ماده 693 قانون مجازات اسلامی علاوه بر رفع تجاوز مورد حکمی که شامل 6 ماه تا 2 سال حبس  است ، قرار می گیرند.

نحوه چگونگی دادگاه رسیدگی کننده به جرم مزاحمت و نحوه اجرای  این حکم :

ماده 12 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطرح می‌کند، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد پس دادگاه رسیدگی کننده به این جرم دادگاهی است که مال غیرمنقول  درآن جا واقع گشته است.

همچنین د رخصوص اجرای حکم  اگر رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌ اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد.

تفاوت مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی :

خالی از لطف نمی باشد که با بررسی جرم مزاحمت به جرم ممانعت از حق و تصرف عدوانی  و تفاوت ها ی آن ها نیز بپردازیم:

ممانعت از حق

در این حالت شخص مزاحمتی برای نفر دیگر ایجاد نمی‌کند و ملک او را نیز متصرف نمی‌شود بلکه شخص مزاحم مانع از دست یابی نفری به حق خود می‌شود.

اما متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را به زور از کسی بستاند چنانکه رضایت او در استفاده کردن از او مال او نباشد و این چنین شخصی همان مال را به نفع خود استفاده کند

اما مزاحمت حالتی است  که شخص مزاحم بدون خارج کردن متصرفات شخص از دست او، نسبت به تصرفات او مزاحمت ایجاد کند. دعوای مزاحمت بدین معنی است که باعث ایجاد اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده نباشد، مدعی نمی‌تواند از شخصی که برای او ایجاد مزاحمت کرده درخواست کند که سوگند بخورد مگر در مواردی که در دعوای مزاحمت مدعی علیه ادعا می‌کند که ذیحق با عمل خود باعث ایجاد مزاحم برای وی شده که در این حالت مدعی می‌تواند نسبت به این چنین جریانی از شخص مزاحم درخواست کند که نسبت به مزاحمتی که ایجاد کرده سوگند بخورد.

برابر ماده 95 قانون مدنی، هرگاه زمین یا خانه کسی مجری فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود .جرم تصرف عدوانی و مزاحمت از حق و ممانعت از حق برابر با ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم است، البته با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور که اشعار می‌دارد هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تعییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه برای اختصاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان  حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگرمبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. بنابراین با تعاریف فوق الذکر می توان به تفاوت این سه جرم پی برد ..

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *