موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های ملکی

پرونده‌های ملکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های ملکی» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

 • الزام به تنظیم سند رسمی
 • خلع ید
 • تصرف عدوانی
 • ممانعت از حق
 • افراز
 • مبایعه نامه
 • قرارداد ساخت و ساز
 • تفکیک سند
 • تفکیک املاک مشاع
 • ابطال و اثبات سند
 • اعتراض های ثبتی
 • اجاره
 • و …

سوالات متداول