موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های کیفری

پرونده‌های کیفری

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های کیفری» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • سرقت
 • تخریب
 • تصرف عدوانی
 • جعل اسناد
 • صدور چک بلامحل
 • معامله معارض
 • تخریب عمدی
 • ترک انفاق
 • توهین
 • قذف
 • افتراء
 • و …

سوالات متداول