دعاوی

مطالبه وجه چک‌

مطالبه وجه چک‌

دعاوی حقوقی

با توجّه به قانون وصول وجه چک‌ با اصلاحات سال 1382، دارنده‌ چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌‌ چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی: اوّلاً: ظرف شش […]

ادامه مطلب
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

دعاوی حقوقی

سفته چیست؟ مطابق با ماده ٣٠٧ قانون تجارت «فته‌طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.» سفته به نوعی وسیله کسب اعتبار است یعنی بعنوان یک وثیقه مورد استفاده قرار می گیرد. […]

ادامه مطلب
مطالبه وجه به استناد سند عادی

مطالبه وجه به استناد سند عادی

دعاوی حقوقی

تعریف سند عادی سند عادی عبارت از نوشته­ای است که مردم میان خود تنظیم می­کنند و به نوعی در دادگاه جهت اثبات حق یا موضوعی قابل استفاده باشد و به عبارتی بالحاظ تعریف سند رسمی و مفاد ماده 1289، سند عادی هر سندی است که فاقد خصوصیات و عناصر مذکور در تعریف سند رسمی باشد […]

ادامه مطلب
مطالبه خسارت

مطالبه خسارت

دعاوی حقوقی

خسارت چیست؟ خسارت در واقع زیانی است که شخصی بر مال یا جان دیگری خواهد زد و هرکدام به شکلی ازجمله اتلاف یا نقص نمایان خواهد شد. انواع خسارت به طور کلی در قانون مدنی خسارات ناشی از دو منشا خواهد بود: خسارات ناشی از قرارداد خسارات غیر قراردادی به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز […]

ادامه مطلب
فسخ قرارداد

فسخ قرارداد

دعاوی حقوقی

قرارداد چیست؟ قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه : یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد. بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می­شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد […]

ادامه مطلب
ابطال قرارداد

ابطال قرارداد

دعاوی حقوقی

بررسی لغوی بطلانکلمه بطلان در فرهنگ فارسی معین به معنای باطل شدن یا تباه شدن است . بررسی معنای حقوقی بطلان: اما در حقوق  معنای بی اعتباری است و معامله به معنای داد و ستد کردن و خرید و فروش کردن است و معنای عرفی آن نیز همین است لیکن در حقوق معنای آن گسترده […]

ادامه مطلب
الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

دعاوی حقوقی

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود،ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت، […]

ادامه مطلب
الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع

دعاوی حقوقی

الزام به تحویل مبیع بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای ملکی را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده ملک را در مدت معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید، از این تکلیف سر باز می زند. این امر علی الخصوص در فاصله ی وقوع معامله تا تحویل و تنظیم سند رسمی که ارزش ملک افزایش یافته […]

ادامه مطلب
الزام ایفای تعهد

الزام ایفای تعهد

دعاوی حقوقی

در تمامی قرادادها به خصوص قراردادهای ملکی طرفین تعهدات گوناگونی نسبت به یکدیگر دارند و در صورت عدم انجام این تعهدات دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه شخص متعهد مطرح کرد و این عنوان بسیار گسترده بوده و شامل تمام تعهدات در قراردادها است . خواهان و خوانده طرف دعوای الزام به ایفای تعهد طرفی […]

ادامه مطلب
ابطال رای داور

ابطال رای داور

دعاوی حقوقی

برخلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای متضرر از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند. اگر روش‌های شکایت به آرای دادگاه‌ها را بررسی کنیم  مشخص […]

ادامه مطلب
اجرای رای داوری

اجرای رای داوری

دعاوی حقوقی

ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای قانونی آرای داوری هستند و اگر شخصی که به موجب رای داوری، محکوم شده است تا 20 روز پس از ابلاغ رای داوری اقدام به اجرای آن ننماید طرف مقابل می تواند از طریق دادگاه […]

ادامه مطلب
مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله

دعاوی حقوقی

قرارداد فروش ملک، قراردادی لازم می باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد، غیر از موارد استثنایی، حق برهم زدن معامله و عدم انجام تعهدات و وظایف خویش را ندارد. یکی از وظایف مهم خریدار ، پرداخت ثمن معامله می باشد معمولاً در قراردادهای فروش ملک، مقرر می گردد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله […]

ادامه مطلب
مطالبه سهم الشرکه

مطالبه سهم الشرکه

دعاوی حقوقی

سهم الشرکه سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد.  سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم الشرکه حاصل  از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در […]

ادامه مطلب
استرداد چک

استرداد چک

دعاوی حقوقی

دعوای استرداد چک وقتی طرح می‌شود که صادرکننده‌ آن مدعی است، وجه چک را پرداخت کرده یا اینکه چک به عنوان امانت و ضمانت و غیره در دست دارنده بوده است و با وجود انجام تعهد یا انجام کار مورد نظر یا فسخ و ابطال قراردادشان، طرف مقابل یا همان دارنده، هنوز چک را مسترد […]

ادامه مطلب
اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت محکوم به

دعاوی حقوقی

اعسار درلغت اعسار درلغت به معنای نیازمند شدن و تنگ دست گردیدن است . اعسار دراصطلاح در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت مالی است. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می گویند .‌‎گویند مطابق با ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست […]

ادامه مطلب
درخواست تامین خواسته

درخواست تامین خواسته

دعاوی حقوقی

تامین خواسته چیست و ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته  چه می باشد؟ اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، […]

ادامه مطلب
درخواست دستور موقت

درخواست دستور موقت

دعاوی حقوقی

تعریف دستر موقت: منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه­ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود. فرضاً کسی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران […]

ادامه مطلب
درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل

دعاوی حقوقی

تامین دلیل چیست ؟ تامین دلیل از منظر قانون ماده 149 آ.د.م ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در […]

ادامه مطلب
خلع ید

خلع ید

دعاوی املاک و اراضی

تعریف خلع ید خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.نحوه طرح دعوی نیز به این […]

ادامه مطلب
رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی

دعاوی املاک و اراضی

تعریف تصرف عدوانی هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود […]

ادامه مطلب
الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

دعاوی املاک و اراضی

مبانی حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در این دعوی باید تراضی طرفین جهت ایجاد رابطه حقوقی نسبت به خرید و فروش مال و تحقق عقد بیع که در اکثر موارد در قرارداد عادی نمایان گردیده است را ثابت کرد، چنین ادعایی در معارضه با مالکیت طرف دعوی می باشد و چون جدال حقوقی […]

ادامه مطلب
الزام به تحویل ملک

الزام به تحویل ملک

دعاوی املاک و اراضی

دعوای الزام به تحویل مبیع: ‎ در این مواقع خریدار می تواند ‎ دادخواست الزام به تحویل مبیع را به دادگاه ارائه دهد که 2 حالت دارد: اگر ملک دارای سند رسمی باشد، طرح دعوای الزام به تحویل ملک می کند .‎ اگر ملک دارای سند رسمی نباشد، باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی […]

ادامه مطلب
الزام به تادیه ثمن معامله

الزام به تادیه ثمن معامله

دعاوی املاک و اراضی

ثمن چیست؟ ثَمَن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله است. در واقع وقتی ما در یک معامله درمقابل خرید یا فروش کالایی بهایی را قرارداد می دهیم به آن بها، ثمن معامله می گویند. دعوای مطالبه ثمن معامله چه زمانی مطرح می شود ؟ زمانی که ملکی به فروش می رسد […]

ادامه مطلب
دستور فروش و تقسیم ملک مشاع

دستور فروش و تقسیم ملک مشاع

دعاوی املاک و اراضی

تعریف مال مشاع مال مشاع به مالی گفته می‌شود که «حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه» جمع شده است (ماده 571 ق.م.). پیدایش این مال ممکن است به طرق اختیاری ( مانند خرید اختیاری یک قسمت از قطعه زمین مشاعی ) یا قهری ( مانند مالکیت در اموال موروثی ) صورت پذیرد. تقسیم […]

ادامه مطلب