موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

وصول مطالبات بانکی

وصول مطالبات بانکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «بدهکاران بانکی» ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • محاسبه سود تسهیلات
  • جریمه دیرکرد تسهیلات
  • توقف احکام توقیف اموال
  • و…

مشتریان ما

مشتریان ما

بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد

بانک سپه

بانک سپه

مدیریت فردا

مدیریت فردا

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

سوالات متداول