دعاوی خانواده

طلاق توافقی

طلاق توافقی

دعاوی خانواده

تعریف طلاق توافقی طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیلی به این نتیجه می‌رسند که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست. سپس تصمیم به جدایی و طلاق می‌گیرند و برای این منظور، در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک […]

ادامه مطلب
مطالبه نفقه

مطالبه نفقه

دعاوی خانواده

تعریف نفقه از منظر قانونی : در قانون مدنی ماده 1107، نفقه این‌گونه تعریف شده است: «نفقه و ماهیت آن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض […]

ادامه مطلب
اجرت المثل ایام زندگی مشترک

اجرت المثل ایام زندگی مشترک

دعاوی خانواده

اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک چیست؟ به زبان ساده اینکه زوجین در قبال یکدیگر وظایف قانونی دارند. زن مکلف است که از شوهر تمکین عام و خاص کند. اما یکسری کارها وظیفه شرعی و قانونی زوجه نیست. اگر چه در عرف جامعه ایرانی زنان مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می شوند. […]

ادامه مطلب
الزام به تمکین

الزام به تمکین

دعاوی خانواده

معنی عدم تمکین چیست؟ در واقع باید گفت که تمکین زن چیست؟ مطابق ماده 1102 قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، قیام زن […]

ادامه مطلب
حضانت فرزندان

حضانت فرزندان

دعاوی خانواده

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت هر کسی از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت طفل خود‌‌د‌‌اری کند‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از استرد‌‌اد‌‌ طفل امتناع ورزد‌‌، حسب تقاضای ذی‌نفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می‌شود‌‌. «رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان د‌‌ر کلیه تصمیمات […]

ادامه مطلب
ملاقات با فرزند

ملاقات با فرزند

دعاوی خانواده

ملاقات با فرزند چیست؟ در صورتی که به علت طلاق یا هر دلیل دیگری پدر و مادر طفل در یک منزل زندگی نکنند، هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزندش را دارد. یعنی میتوانند یا فرزند خود را برای مدتی نگهداری کنند و یا با فرزند خود […]

ادامه مطلب
اعسار و تسقیط مهریه

اعسار و تسقیط مهریه

دعاوی خانواده

مفهوم اعسار ماده تبصره 1. اگر منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز وی باشد طوری که به غیر از آن ثروت دیگری نداشته باشد، و مشارالیه نیز تمایلی به فروش آن نداشته باشد، براساس تقاضای محکوم له و با نظارت مراجع قانونی می‌تواند در معرض فروش قرار گیرد و مازاد مبلغ حاصل از فروش […]

ادامه مطلب
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

دعاوی خانواده

مواد مربوط به  جهیزیه در قانون در ماده 1107 قانون مدنی: تهیه وسائل زندگی از مواردی است که جزء نفقه به حساب می آید و تهیه آن بر عهده ی شوهر است. ولی طبق یک سنت الزام آور در خانواده ها در حد توانایی خود تا جایی که بتوانند وسائل مورد نیاز و شاید بیشتر […]

ادامه مطلب
ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

دعاوی خانواده

ازدواج مجدد چیست؟ در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»1 مرد می‏تواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد می‏داند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت […]

ادامه مطلب
اثبات زوجیت چیست؟

اثبات زوجیت چیست؟

دعاوی خانواده

اساسا قانون زمانی عقد نکاح را به رسمیت می شناسد و رابطه همسری را بین یک زن و مرد برقرار می داند که نکاح آن ها مطابق حکم مندرج در ماده ( 993 )قانون مدنی در دفاتر ثبت احوال به ثبت برسد. عدم ثبت ازدواج علاوه بر مسؤولیت حقوقی و کیفری که برای زوج در […]

ادامه مطلب