موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
16 بهمن 1399

تفکیک سند

دعاویدعاوی املاک و اراضی

تفکیک به چه معنا است؟

تفکیک در لغت به معنی جدا کردن است. در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. تفکیک، عملی است اداری که با تقاضای مالک یا مالکین، توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک نسبت به املاک مشاع و غیر مشاع انجام پذیرفته و در نتیجه ملک به چند قطعه با مشخصات معین، تبدیل می گردد.

معمولاً عمل تفکیک املاک (اعیان) با اخذ گواهی پایان کار از شهرداری توسط مالکین و پیوست تصویر مصدق آن به تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تفکیک و تحویل به ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک آغاز می شود.

سند تفکیکی چیست؟

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌ طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا” به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.

تفاوت افراز و تفکیک:

افراز، بین دو یاچند شریک مشاعی قابل طرح است اما تفکیک نیازی به مشارکت چند نفر ندارد و یک مالک می‌تواند در خواست تفکیک ملک خود را نماید.

در افراز، مرافعه واختلاف در موضوع افراز، شرط است اما تفکیک برپایه صلح است و نیازی به وجود اختلاف بین شرکا نیست و هرجا که شرکا ،اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است.

در افراز، چه از اداره ثبت اسناد و چه دادگاه رای به افراز صادر می‌شود ولی در تفکیک، صورت مجلس تفکیکی وتقسیم‌نامه صادر می‌شود .اعتراض به تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌شود اما اعتراض به افراز قابل طرح در دادگاه است.

پس از صدور صورت مجلس تفکیکی، تقسیم‌نامه صادر و به امضا شرکا می‌رسد اما پس از صدور رای افراز و عدم اعتراض در مهلت مقر، کارافراز به اتمام رسیده و قابل بازبینی نیست.

اعتراض به تفکیک، در حین انجام عملیات اجرایی باعث توقف کار تفکیک می وشد اما اعتراض به روند افراز حین عملیات اجرایی افراز، مسموع نیست و فقط پس از صدور،رای افراز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

مراحل صورتمجلس تفکیکی:

پس از گرفتن وقت حضوری باوکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای اخذصورت مجلس تفکیکی را انجام خواهد داد.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *