موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
29 بهمن 1399

ابطال مبایعه نامه

دعاویدعاوی املاک و اراضی

ابطال مبایعه نامه چیست؟

مبایعه نامه یکی از انواع سند عادی است که برای انجام معامله استفاده می شود. در طی تنظیم مبایعه نامه باید دو طرف معامله نسبت به قبول آن به نتیجه برسند. علاوه براین ثمن معامله و شروط ضمن آن باید برای هر دو طرف روشن باشد. فسخ مبایعه نامه به راحتی قابل انجام نیست و این فسخ باید از طریق شروط ضمن عقد و خیارات صورت گیرد.

مرجع رسیدگی به ابطال مبایعه نامه

در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قصد فسخ مبایعه نامه را داشته باشند، باید اظهارنامه مربوط به فسخ و قصد خود از ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تسلیم کنند، تا در رابطه با شرایط ابطال مبایعه نامه تصمیمات مشخصی گرفته شود. دعوی مطرح شده دربار مبایعه نامه در زمره دعوی مالی قرار می گیرد.

ایا وکیل متخصص برای  دعوای ابطال مبایعه نامه لازم است ؟

در جهت تشخیص تخلف از شرایط مبایعه نامه و همچنین مواردی که باعث ایجاد حق ابطال می شود لازم است تا از مشاورین و وکلای متخصص در این حوزه بهره برد. به طور خاص وکیل پایه یک دادگستری و وکیل ملک در موارد مطرح شده دارای تجربه هستند که روند رسیدگی به دعاوی را سرعت می بخشد.

موارد ابطال مبایعه نامه

طرفین در مواقعی نمی‌توانند و یا از انجام باقی تعهدات خود در مبایعه نامه خودداری می کنند و به همین خاطر، تعهد به بیع و انتقال مالکیت عین، منتفی می‌شود.

اقاله

هرگاه طرفین با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و امور خود از مبایعه نامه ای که بین خود تنظیم کرده اند، رضایت نداشته و یا اینکه دو طرف تمایلی به انجام تعهدات خود نداشته باشند، در این صورت می‌توانند با رضایت یکدیگر مبایعه نامه را اقاله کنند

چون مبایعه نامه یک توافق و عقد به جهت بیع می باشد و این توافق، لازم و غیر قابل انحلال است و خود یک عقد لازم می باشد، به همین خاطر، هیچ یک به تنهایی، نمی‌تواند اقدام به ابطال مبایعه نامه کند

خیارات

در صورتی که در موضوع عقد حالتی اتفاق افتد که عقد به ضرر یکی از طرفین باشد در نتیجه طرف متضرر می‌تواند به تناسب یکی از خیارات، اقدام به تقدیم دادخواست ابطال مبایعه نامه کند

خیاراتی که مختص عقد بیع و مبایعه نامه می باشد، خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن است

خیار تاخیر ثمن

در صورتی که، مشتری و فروشنده در مبایعه نامه برای تسلیم ثمن مبیع موعد و اجلی را تعیین نکرده باشند، با گذشتن سه روز از تاریخ مبایعه نامه، ثمن به طور کامل پرداخت نگردد، حق فسخ و در نتیجه ابطال مبایعه نامه ممکن می‌باشد.

پرداخت بخشی از ثمن هم باعث اسقاط خیار تاخیر ثمن نمی‌شود.

در مورد سایر خیارات که مختص سایر عقود می باشد، در صورتی که در مبیع عیبی،یا غبنی فاحش(که اختلاف قیمت بسیار زیاد بین ثمن و مبیع)و یا فریبی در پوشاندن عیوب مبیع(تدلیس) و یا بطلان قسمتی از مبیع(خیار تبعض صفقه) و تخلفی در وصف و رویت از مبیع و تخلف از شرطی در مبیع، رخ دهد، مشتری می‌تواند اقدام به فسخ و در نتیجه اقدام به ابطال مبایعه نامه کند.

همچنین در صورتی که بعد از مبایعه نامه، مشتری مفلس و یا معسر شود، فروشنده می‌تواند عین مبیع را که تسلیم کرده است استرداد کند.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *