موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های خانواده

پرونده‌های خانواده

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های خانواده» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • نفقه
  • اجرت المثل
  • مهریه
  • الزام به تمکین
  • طلاق توافقی
  • اثبات زوجیت
  • حضانت
  • فسخ نکاح
  • و …

سوالات متداول