موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
16 آذر 1399

اعسار و تسقیط مهریه

دعاویدعاوی خانواده

مفهوم اعسار

ماده تبصره 1. اگر منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز وی باشد طوری که به غیر از آن ثروت دیگری نداشته باشد، و مشارالیه نیز تمایلی به فروش آن نداشته باشد، براساس تقاضای محکوم له و با نظارت مراجع قانونی می‌تواند در معرض فروش قرار گیرد و مازاد مبلغ حاصل از فروش منزل می تواند برای عودت دیون محکوم علیه به کار برود، مگر این که استیفای محکوم با روش های ساده‌تری انجام گیرد تا منافع حاصل از فروش منزل به طلبکاران پرداخت شده و دیون وی نیز پرداخت گردد، با این روش محکوم به می‌تواند دیون خود را استیفا نماید و سهم مشاعی خود را به اشخاص ثالث پرداخت نماید.

زمانیکه مرد قصد طلاق زن را دارد باید مهریه ایشان را به طور کامل پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند. در بعضی از موارد مردان مهریه را به صورت نقدی پرداخت میکنند که مشکلی در این صورت نخواهد بود.

اما مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند.

در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه میتواند مهریه را قسطی کند تا مرد ضمن اینکه زن خود را طلاق میدهد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.

در این میان اگر مرد اموالی داشته باشد و زن بتواند آن اموال را شناسایی و معرفی کند میتواند سریعا این اموال را به کمک وکیل توقیف کند که در این صورت دیگر دادخواست اعسار مرد پذیرفته نخواهد شد و مجبور است که مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند و یا مال توقیف شده به نفع زن توقیف  میشود.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

مهلت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه چقدر می باشد؟

بر طبق ماده 6 قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است…

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

مفهوم اعسار از پرداخت مهریه یا اهمیت تقسیط مهریه1 سال قبل خانواده 0

مفهوم اعسار و آشنایی با اهمیت مهریه: باید بگوییم که مقدار مهریه تفاوتی نمی‌کند و در صورتی که زوجه آن را درخواست کند، زوج باید آن را تهیه کرده و در اختیار زوجه قرار دهد و اگر نتواند یا نخواهد این کار را انجام دهد، زوجه می‌تواند به دادگاه خانواده شکایت کرده و اموال منقول و غیرمنقول زوج را توقیف کند، البته با ثبت شکایت نیز می‌تواند این کار را انجام دهد. توجه کنید که برخی از اموال قابل توقیف نیستند و در صورتی که توقیف شود، زوج می‌تواند نسبت به این کار اعتراض داده و اموال خود را آزاد کند.

موارد استثنایی در توقیف اموال زوج در عدم پرداخت مهریه

1.منزل مسکونی که به لحاظ عرفی در شان محکوم علیه بوده و اگر توقیف شود زوج در امورات زندگی دچار عسر و حرج می‌شود.

2.اسباب و اثاث منزل که برای رفع نیازهای زندگی محکوم و برای افراد تحت تکفل او لازم و ضروری هستند.

3.مواد غذایی و سایر اقلام غذایی مورد نیاز محکوم و افراد تکفل او که باید به صورت آذوقه و توشه ذخیره و انبار شود.

4.کتاب و مجلات تحقیقاتی، علمی و پژوهشی برای فرد محکوم که نسبت به رفع نیازهای مطالعاتی وی لازم و ضروری است.

5.کلیه ابزار و وسایل لازم جهت انجام کار، کشاورزان، صنعتگران، کسبه، که برای تامین معاش خود و افراد تحت تکفل وی لازم و ضروری است.

6.تلفن مورد نیاز محکوم که برای برقراری ارتباطات وی لازم است.

7.مبلغ اجاره که هنگام عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، البته مشروط به این که کسرکردن مبلغ اجاره موجب زحمت و دشواری برای وی شود و مانند مستاجر بدان نیازمند است و بالاتر از شان و منزلت او نیست.

معنا و مفهوم قانون 110 سکه

حتی اگر به فرض هم مفهوم اعسار از پرداخت مهریه زوج هم پذیرفته نشود، براساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوبه 1391، می توان زوج را بخاطر عدم پرداخت 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن جلب و توقیف کرد و در صورتی که زوج این مبلغ را پرداخت کند حال خواه به صورت نقدی یا به صورت اقساط، زوج از محکومیت زندان رهایی خواهد یافت. دادگاه نسب به پرداخت باقی مهریه اختیاری از خود ندارد ولی اگر سایر اموال زوج مشخص شود، دادگاه می‌تواند زوج را در ماه‌های آتی توقیف کند.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *