موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های اسناد تجاری

پرونده‌های اسناد تجاری

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های اسناد تجاری» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

 • سفته
 • برات
 • رسید عادی
 • فاکتور فروش
 • قبض انبار
 • بارنامه
 • اقامه دعاوی کیفری و درخواست مجازات علیه صادرکننده چک بلامحل
 • جلب متهم صدور چک بلامحل
 • درخواست صدور اجراییه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور
 • توقیف اموال و دارایی های صادر کننده چک بلامحل
 • طرح و دفاع از دعاوی ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری
 • و …

سوالات متداول