موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
14 آذر 1399

ازدواج مجدد

دعاویدعاوی خانواده

ازدواج مجدد چیست؟

در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»1 مرد می‏تواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد می‏داند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود می‏ترسد، سفارش می‏کند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة

از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق می‏گیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجه‏نیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاق‏است.درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمی‏تواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.

اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می‏شد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه‏های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح درج شده است .

مطابق آن زوجه می‏تواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط ااز دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه‏های رسمی طلاق، خود را مطلّقه می نماید .

شرایط ازدواج مجدد مرد متاهل :

1.رضایت همسر اول

2.عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

عدم تمکین زن از شوهر.3

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.4

محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.5

ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.6

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.7

عقیم بودن زن.8

غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.9

مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول می گوید:در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دایم ‏نیست.

علاوه بر اذن همسر اول شرایطی برای ازدواج مجدد وجود دارد که از طریق دادگاه صورت می گیرد :

شرایط اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه چیست ؟

برابر ماده 16 قانون حمایت از خانواده ( مصوب 1353 ) 9 شرط برای اجازه ازدواج مجدد به مرد ذکر کرده است :

1.رضایت همسر اول

2.عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3.عدم تمکین زن از شوهر

4.ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج

5.محکومیت زن به حبس 5 سال یا بیشتر

6.ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مض

7.ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8.غایب بودن یا مفقود الاثر شدن زن

9.عقیم بودن زن

دلایل لازم برای ازدواج مجدد

1.ارائه دلایل و مستندات دادخواست

2.انجام تحقیقات ضروری توسط دادگاه

3.احراز توانایی مالی مرد و اینکه آیا زوج توانایی اداره دوزندگی مسترک را دارد یا خیر ( بیشتر قضات به این مسئله خیلی توجه می کنند)

4.احراز اجرای عدالت بین همسران توسط دادگاه

دادگاه پس از بررسی های لازم و وجود هر یک از این موارد و همچنین کلیه شرایط لازم مبادرت به صدورحکم اجازه  ازدواج مجدد را خواهد نمود.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *