دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

دعاوی بانکی

دعاوی بانکی

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا،بانکها نمی توانند از محل وام سود دریافت کنند به همین دلیل شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا به چهار گروه عقود مشارکتی،عقود مبادله ای،سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه تقسیم شده است. محور اصلی بانکداری، پول می باشد. پول که یکی از اختراعات […]

ادامه مطلب
دعاوی مربوط به شهرداری

دعاوی مربوط به شهرداری

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

صدور پروانه وظیفه شهرداری است و ممنوعیت آن نیازمند حکمی در طرح تفصیلی است و صرف شکایت همسایه و طرح ادعاهایی مانند کسر نورگیر ملک همسایه ناشی از ساخت ملک مجاور، نباید مانع صدور پروانه باشد؛ در غیر این صورت برای الزام به صدور پروانه باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود. راهکار عملی […]

ادامه مطلب
دعاوی مربوط به اداره اوقاف

دعاوی مربوط به اداره اوقاف

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

تعریف وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده 55 ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. شرایط […]

ادامه مطلب
دعاوی مربوط به اداره منابع طبیعی

دعاوی مربوط به اداره منابع طبیعی

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

دعاوی مربوط به اراضی موات، دعاوی منابع طبیعی و دعاوی زمین شهری از اموری است که در سال های اخیر بواسطه بالا رفتن ارزش زمین مورد توجه مالکین و ادارات زیرمجموعه وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفته است. قوانین مادر در این زمینه مثل قانون مدنی، قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و قوانین […]

ادامه مطلب
 دعاوی اصل 49 قانون اساسی

 دعاوی اصل 49 قانون اساسی

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه ‌ماده 1 – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود: 1.”‌ربا” بر دو نوع است. ‌الف – ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض […]

ادامه مطلب
دعاوی مربوط به ستاد اجرای فرمان امام (ره)

دعاوی مربوط به ستاد اجرای فرمان امام (ره)

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

دراسفندماه 1357 امام خمینی فرمانی را منتشر کرده از آن به حکم حکومتی یاد می شود و درضمن آن شورای انقلاب اسلامی موظف شد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه های مربوط به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی ،ازبیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستضعفین […]

ادامه مطلب
ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی

دعاوی مربوط به ارگان‌های دولتی

 ضمانت نامه بانکی چیست؟ یکی از خدمات مهم بانک‌ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه است. بانک‌ها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می‌کنند. از این رو، می‌توان انتظار داشت اغلب بانک‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و […]

ادامه مطلب